Dzień_Darmowej_Dostawy

Dzień Darmowej Dostawy 29 listopada 2016

Tylko w dniu 29 listopada 2016r.  wszystkie zamówienia powyżej 20 zł wysyłamy za darmo!

 

Regulamin promocji

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem akcji promocyjnej ”Darmowa dostawa 29 listopada 2016” jest Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski i Rafał Wlazłowski Sp. j. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
  2. Akcja promocyjna ”Darmowa dostawa 29 listopada 2016” zwana dalej Promocją obowiązuje, tylko w dniu 29 listopada.
  3. Promocja ogranicza się do sklepu internetowego www.uchwytylcd.com.pl

 

Warunki i zasady promocji

  1. By skorzystać z Promocji minimalna wartość zamówienia musi być wynosić 20 zł brutto. Koszty zamówienia nie wliczają się do wartości zamówienia.
  2. Promocja nie podlega zwielokrotnieniu.
  3. Każdy Klient zarejestrowany w sklepie może skorzystać z promocji jednorazowo.
  4. Promocja nie dotyczy Klientów zarejestrowanych jako odbiorcy hurtowi i korzystających z cen hurtowych w sklepie internetowym www.uchwytylcd.com.pl.
  5. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

  1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *